سید ابوالقاسم خویی (Q246)

از شیعه دیتا
از مراجع تقلید شیعه
  • آیت الله خویی
  • ابوالقاسم خویی
  • سیدابوالقاسم خوئی
  • آیت الله خوئی
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
سید ابوالقاسم خویی
از مراجع تقلید شیعه
  • آیت الله خویی
  • ابوالقاسم خویی
  • سیدابوالقاسم خوئی
  • آیت الله خوئی

گزاره‌ها

۰ ارجاع
سید ابوالقاسم خویی
۰ ارجاع
1899
۰ ارجاع
۰ ارجاع
1992
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
امام خویی
۰ ارجاع
سید خویی
۰ ارجاع