امام مهدی عجل الله تعالی فرجه (Q77)

از شیعه دیتا
دوازدهمین و آخرین امام شیعیان امامی
 • امام زمان
 • حجت بن الحسن
 • امام دوازدهم
 • حضرت مهدی
 • حضرت حجت بن الحسن
 • امام مهدی(ع)
 • امام مهدی
 • امام مهدی (ع)
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه
دوازدهمین و آخرین امام شیعیان امامی
 • امام زمان
 • حجت بن الحسن
 • امام دوازدهم
 • حضرت مهدی
 • حضرت حجت بن الحسن
 • امام مهدی(ع)
 • امام مهدی
 • امام مهدی (ع)

گزاره‌ها

۰ ارجاع
محمد بن حسن عسکری(ع)
۰ ارجاع
۰ ارجاع
امام مهدی(عج)
۰ ارجاع
امام زمان
۰ ارجاع
حجت ابن حسن
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
869
۰ ارجاع
۰ ارجاع
مهدی
۰ ارجاع
بقیه الله
۰ ارجاع
قائم
۰ ارجاع
صاحب الزمان
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع