صالح بن وهب یزنی (Q3663)

از شیعه دیتا
از لشکریان عمر بن سعد در واقعه کربلا بود که در شهادت امام حسین(ع) نقش داشت
  • صالح بن وهب جعفی
  • صالح بن وهب مزنی
  • صالح بن وهب
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
صالح بن وهب یزنی
از لشکریان عمر بن سعد در واقعه کربلا بود که در شهادت امام حسین(ع) نقش داشت
  • صالح بن وهب جعفی
  • صالح بن وهب مزنی
  • صالح بن وهب

گزاره‌ها

صالح بن وهب یزنی (مزنی) جعفی
۰ ارجاع
۰ ارجاع
صالح بن وهب یزنی
۰ ارجاع
صالح بن وهب مزنی
۰ ارجاع
صالح بن وهب جُعفی
۰ ارجاع
صالح بن وهب مُرّی
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع
685
۰ ارجاع
۰ ارجاع
۰ ارجاع